Historie

Het kamerkoor Ad Novum, dat in Voorburg is gevestigd, bestaat sinds 1986 en werd vanaf de start geleid door Ad de Groot. Enkele oud-leden van verschillende toenmalige koren van dirigent Ad de Groot namen het initiatief tot de oprichting van een nieuw gemengd a-capella koor. Een belangrijk deel van de leden van Ad Novum had al eerder bij een van de andere koren van Ad de Groot gezongen. Zoals de naam van het koor al suggereert, waren Ad Novum en dirigent Ad de Groot nauw met elkaar verbonden. Ad is ruim 20 jaar dirigent van Ad Novum geweest en heeft in die jaren een onuitwisbaar stempel gedrukt op het repertoire van het koor en de muzikale ontwikkeling van de zangers en zangeressen. Onder zijn leiding bouwde het koor een breed repertoire op van renaissance tot hedendaagse muziek. Op 20 juni 2009 nam de toen 82-jarige Ad de Groot afscheid van kamerkoor Ad Novum.

Van september 2009 tot eind 2011 hanteerde Patrick Hopper het dirigeerstokje.

Sinds 1 januari 2012 is Peter van der Leeuw de vaste dirigent bij kamerkoor Ad Novum.

In februari 2017 bereikte ons het droevige bericht dat Ad de Groot plotseling was overleden. Kort daarvoor nog vierden we zijn 90e verjaardag met een klein concert. Niet alleen vanwege zijn grote muzikaliteit zullen we ons Ad altijd blijven herinneren maar ook door zijn tomeloze energie  gepaard gaand met een groot geduld. In de koorgemeenschap van Voorburg en Den Haag zal Ad node worden gemist. Wij zullen zijn altijd geïnteresseerde aanwezigheid bij onze concerten zeer missen. Het zal leeg zijn op de voorste rij. Toch heerst er naast verdriet over het overlijden ook grote dankbaarheid voor wat Ad voor ons koor en haar leden heeft mogen betekenen. Wij wensen zijn vrouw Lot en de andere familieleden veel sterkte toe bij dit verlies.