Historie

Ad de Groot

Het kamerkoor Ad Novum, dat in Voorburg is gevestigd, bestaat sinds 1986 en werd vanaf de start geleid door Ad de Groot. Enkele oud-leden van verschillende toenmalige koren van dirigent Ad de Groot namen het initiatief tot de oprichting van een nieuw gemengd a-capella koor. Een belangrijk deel van de leden van Ad Novum had al eerder bij een van de andere koren van Ad de Groot gezongen. Zoals de naam van het koor al suggereert, waren Ad Novum en dirigent Ad de Groot nauw met elkaar verbonden. Ad is ruim 20 jaar dirigent van Ad Novum geweest en heeft in die jaren een onuitwisbaar stempel gedrukt op het repertoire van het koor en de muzikale ontwikkeling van de zangers en zangeressen. Onder zijn leiding bouwde het koor een breed repertoire op van renaissance tot hedendaagse muziek. Op 20 juni 2009 nam de toen 82-jarige Ad de Groot afscheid van kamerkoor Ad Novum.
In februari 2017 bereikte ons het droevige bericht dat Ad de Groot plotseling was overleden.

Van september 2009 tot eind 2011 hanteerde Patrick Hopper het dirigeerstokje.

Sinds 1 januari 2012 is Peter van der Leeuw de vaste dirigent bij kamerkoor Ad Novum.

In 2019 maakten wij een koorreis naar Limburg, waar wij zongen in de Dom in Aken, de Sint-Pauluskathedraal in Luik, Ronald McDonald Kindervallei van Hundertwasser in Houthem en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.
In oktober 2019 doorstond ons publiek in de Franse Kerk in Voorburg ons stormachtige concert Weer of geen weer. In december verzorgden wij een kerstconcert in zorgcentrum Roomburgh (Leiden).

In de corona-lockdown gingen onze wekelijkse repetities door, maar wel online.
Gelukkig konden wij in november 2021 (nog net vóór de laatste lockdown) in de Oude Kerk in Voorburg een goedbezocht concert uitvoeren van uitsluitend vrouwelijke componisten Sigh no more, Ladies! De harpiste Beate Loonstra speelde als intermezzo o.a. een eigen werk.

Ad Novum heeft op 19 januari 2022 de gewone repetities weer hervat. Op 14 mei hebben wij in de Oude Kerk in Voorburg ons lenteconcert Vechten, Vrede, Vrijheid uitgevoerd met medewerking van Mette Seidel, cello, en Antal Sporck, piano.
Op 18 juni namen wij deel aan Rotjekoor, een korenfestival in Rotterdam. En op 12 november hebben wij All-Night Vigil (de Vespers) van Rachmaninoff uitgevoerd samen met het kamerkoor Vox Antiqua.