Historie

Ad de Groot

Kamerkoor Ad Novum uit Voorburg bestaat sinds 1986 en werd vanaf de start geleid door Ad de Groot. Enkele oud-leden van verschillende toenmalige koren van dirigent Ad de Groot namen het initiatief tot de oprichting van een nieuw gemengd a-capella koor. Een belangrijk deel van de leden van Ad Novum had al eerder bij een van de andere koren van Ad de Groot gezongen. Zoals de naam van het koor al suggereert, waren Ad Novum en dirigent Ad de Groot nauw met elkaar verbonden. Ad is ruim 20 jaar dirigent van Ad Novum geweest en heeft in die jaren een onuitwisbaar stempel gedrukt op het repertoire van het koor en de muzikale ontwikkeling van de zangers en zangeressen. Onder zijn leiding bouwde het koor een breed repertoire op van renaissance tot hedendaagse muziek. Op 20 juni 2009 nam de toen 82-jarige Ad de Groot afscheid van kamerkoor Ad Novum.
In februari 2017 bereikte ons het droevige bericht dat Ad de Groot plotseling was overleden.

Van september 2009 tot eind 2011 hanteerde Patrick Hopper het dirigeerstokje.

Sinds 1 januari 2012 is Peter van der Leeuw de vaste dirigent bij kamerkoor Ad Novum.