Bestuur

Voorzitter Lottie Keijser
Secretaris Carla Jockin
Penningmeester Berry Went
Programmabeleid Maries Bruna
Ledenaangelegenheden Els Aalders