Overlijden Ad de Groot

Op 20 februari 2017 bereikte ons het droevige bericht, dat onze oud-dirigent Ad de Groot plotseling op 18 februari op 90-jarige leeftijd is overleden. Kort daarvoor nog vierden we zijn 90-ste verjaardag met een klein concert.
Ad stond ruim 30 jaar geleden aan de wieg van Ad Novum en de naam van het koor verwijst daarnaar. Ad is ruim 20 jaar dirigent van Ad Novum geweest en heeft in die jaren een onuitwisbare stempel gedrukt op het repertoire van het koor en de muzikale ontwikkeling van de zangers en zangeressen. Onder zijn leiding bouwde het koor een breed repertoire op van renaissance tot hedendaagse muziek. Naast zijn grote muzikaliteit zullen we ons Ad altijd blijven herinneren vanwege zijn tomeloze energie en daarmee gepaard gaand groot geduld. In de koorgemeenschap van Voorburg en Den Haag zal Ad node worden gemist. Wij zullen zijn altijd geïnteresseerde aanwezigheid bij onze concerten zeer missen. Het zal leeg zijn op de voorste rij. Toch heerst er naast droefenis over het overlijden ook grote dankbaarheid voor wat Ad voor ons koor en haar leden heeft mogen betekenen. Wij wensen zijn vrouw Lot en de andere familieleden veel sterkte toe bij dit verlies.