Bestuur

Voorzitter Kees van Gelder
Secretaris Carla Jockin
Penningmeester Berry Went
Programmabeleid Maries Bruna
Ledenaangelegenheden Els Aalders

correspondentieadres:
Berry Went
Aart van der Leeuwkade 21
2274 KX Voorburg