Historie

Het kamerkoor Ad Novum, dat in Voorburg is gevestigd, bestaat sinds 1986 en werd van oorsprong geleid door Ad de Groot. Enkele oud-leden van verschillende toenmalige koren van dirigent Ad de Groot namen het initiatief tot de oprichting van een nieuw gemengd a-capella koor. Een belangrijk deel van de leden van Ad Novum had al eerder bij een van de andere koren van Ad de Groot gezongen. Zoals de naam van het koor al suggereert, waren Ad Novum en dirigent Ad de Groot nauw met elkaar verbonden. Op 20 juni 2009 nam de toen 82-jarige Ad de Groot afscheid van kamerkoor Ad Novum.

Van september 2009 tot eind 2011 hanteerde dirigent Patrick Hopper het dirigeerstokje.

Sinds 1 januari 2012 is Peter van der Leeuw de vaste dirigent bij kamerkoor Ad Novum.

Het koor heeft momenteel ruim dertig leden.